Firma FCA kieruje swój wysiłek na efektywne wytwarzanie i dostarczanie wyrobów i świadczonych usług spełniających oczekiwania naszych klientów
i gwarantujących im pełne zadowolenie. Osiąga się to poprzez wszechstronne zaangażowanie ogółu pracowników w działalność firmy i wzmacnianie partnerskiej współpracy ze swoimi klientami i dostawcami.

Celami naszej polityki jakości są:

  • ciągły wzrost jakości produkowanych wyrobów i usług,
  • spełnianie uzgodnionych wymagań klientów,
  • terminowa realizacja zamówień,
  • konkurencyjne ceny wyrobów i usług.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • poznawanie i spełnianie potrzeb naszych klientów,
  • stałe doskonalenie poziomu techniki i technologii produkcji,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu stosownie do rosnących wymagań jakościowych odbiorców,
  • pełna znajomość i przestrzeganie wymagań systemu zapewnienia jakości obowiązującego w firmie FCA.

W imieniu całej załogi i swoim własnym deklaruję realizację celów polityki jakości oraz doskonalenie i rozwój systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 : 2009.

Prezes Zarządu
FCA